Den kubanska konstitutionens viktigaste paragrafer

Den kubanska konstitutionen har några paragrafer som är extra viktiga. Av en slump gjorde jag för länge sedan en enkel översättning av dem för att använda i ett föredrag. Den har med tiden blivit ett av mina bästa argument för att övertyga om bristen på yttrandefrihet på Kuba. Paragraferna 39, 53, 62 och 65 är förstås helt omöjliga att kombinera med en demokratisk författning.

Även Svensk-kubanska föreningen har insett konstitutionens betydelse och publicerade 2005 en svensk översättning av texten. Deras översättning är en aning annorlunda mot min, men inte mindre skoningslös mot deras egen bild av friheten på Kuba.

Republiken Kubas konstitution

Artículo 39.
ch) es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la Revolución. …

ch) det konstnärliga skapandet är fritt så länge dess innehåll inte går emot Revolutionen.

Artículo 53.
Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.

Medborgarna erkänns yttrande och pressfrihet i enlighet med målen i det socialistiska samhället. De materiella förutsättningarna för förverkligandet av dessa ges av faktumet att press, radio, television, biografer, och andra massmedier är i statlig eller social ägo och i inget fall får vara föremål för privat ägande, vilket i sin tur garanterar dess användande i det arbetande folkets och samhällets intresse.

Artículo 62.
Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni econtra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

Ingen av de friheter som erkänns medborgarna får användas mot det som sägs i konstitutionen eller i lagarna, inte heller mot existensen och målen med den socialistiska staten, eller mot det kubanska folkets beslut att bygga socialismen och kommunismen. Brott mot denna princip är straffbart.

Artículo 65.
La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. … La traición a la patria es el más grave de los crimenes; quien la comete está sujeto a las más severas sanciones.

Försvaret av det socialistiska fosterlandet är den största äran och förnämsta plikten för varje kuban. … Förräderi mot fosterlandet är det allvarligaste av brott; den som begår det är underkastad den allvarligaste av påföljder.

Engelska och spanska versioner av konstitutionen finns här, eller på den kubanska regeringens webplats.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: