Demokrati måste vara millenniemål!

Denna artikel skrevs av mig och Silcs ordförande Lennart Nordfors inför Carin Jämtins första millennimålsrapport. Det är ju ett problem att FNs två viktigaste värden och syften, att främja fred och mänskliga rättigheter, inte finns med bland millenniemålen. Jag vet inte om den någonsin publicerades.

Demokrati måste vara millenniemål

Idag presenterar biståndsminister Carin Jämtin regeringens första milleniemålsrapport. Det blir ytterligare en beskrivning av hur mycket Sverige gjort för att minska fattigdomen i världen.

Men att regeringen nu gör arbetet med FN:s millenniemål till sin främsta biståndspolitiska uppgift innebär i praktiken att man prioriterar ned arbetet för fattiga människors rättigheter. Bland målen som ska utvärderas nämns ju varken mänskliga rättigheter eller demokrati. Och utan demokratisering, där medborgarna fritt får delta i opinionsbildningen och i det politiska arbetet går det inte att radikalt minska fattigdomen i världen.

I september 2000 antog FN:s alla medlemsländer utmaningen att före 2015 uppnå de åtta millenniemålen: Att halvera fattigdomen, förbättra utbildningen för både pojkar och flickor, främja jämställdhet, minska mödra- och barnadödligheten, stoppa spridningen av HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar, främja hållbar utveckling och öka biståndet.

Men det finns inget som hindrar den svenska regeringen från att också formulera mål om demokrati och mänskliga rättigheter. I all ödmjukhet har vi därför formulerat förslag till millenniemål 9 och 10, som radikalt skulle förändra förutsättningarna för såväl fattiga människors rättigheter som fattigdomsbekämpning, och som Carin Jämtin mycket väl skulle kunna inkludera i nästa års millenniemålsrapport:

Mål 9. Minst hälften av alla människor i världen ska ha sina mänskliga rättigheter garanterade i författningar och lagar, och veta om att de har det.

Diktatorer och auktoritära regimer kan inte skylla på omvärlden eller fattigdom när de förnekar sina medborgare yttrande-, organisations- och religionsfrihet. Det är nationalförsamlingarna i tex Kina och Singapore, som stiftat lagarna som förbjuder fria fackföreningar, inte någon annan. Om arbetare i Kina och Singapore fick organisera sig skulle utvecklingspolitiken i deras länder se helt annorlunda ut.

Mål 10. Alla stats- och regeringschefer ska vara demokratiskt tillsatta.

En femtedel av Kubas befolkning lider av undernäring men Fidel Castro vägrar låta befolkningen bestämma vem som ska vara statschef. Även Zimbabwe plågas av svält trots att det tidigare var Afrikas kornbod. Om medborgarna fick välja president och parlament i demokratisk ordning skulle Fidel Castro och Robert Mugabe vara borta sedan länge.

Vi vill veta vad regeringen har gjort för att kubaners, kinesers och singaporeaners mänskliga rättigheter!

De åtta första millenniemålen är ambitiösa och eftersträvansvärda. Men när det 2015 blir uppenbart att arbetet har misslyckats kommer många av medlemsländerna att skylla ifrån sig. Det finns säkert faktorer utanför deras kontroll som försvårat fattigdomsbekämpningen, men i många fall kommer förklaringarna endast att vara en ridå för inkompetens, korruption och ovilja att låta medborgarna ta del av makten.

Vår poäng är att om kvinnor i Bangladesh och Pakistan inte har rätt och möjlighet att välja sina lagstiftare kommer satsningarna på mödravård knappast att stärkas. Om yttrandefriheten förtrycks i Zimbabwe och Zambia kan folkrörelserna inte arbeta för att förändra attityden till AIDS. Om eleverna i Kubas skolor inte vågar säga vad de tycker kan utbildningen inte förbättras. Om Tanzanias regering omöjliggör demokratiska val kan det tanzaniska folket inte ställa krav på vilken typ av bistånd landet ska begära.

Anledningen till att FN inte lyckades formulera några mål om demokrati och mänskliga rättigheter är förstås att det bland FN:s medlemmar finns gott om diktaturer och odemokratiska länder. Men diktaturernas ovilja ska inte vara en ursäkt för att den svenska regeringen att låta bli att utvärdera Sveriges arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

Erik Jennische
generalsekreterare, Svenskt internationellt liberalt centrum, Silc

Lennart Nordfors
ordförande, Svenskt internationellt liberalt centrum, Silc

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: