Arresteringarna på Kuba för lite drygt åtta år sedan

För någon vecka sedan släpptes de sista av de 75 demokratiaktivisterna som fängslades på Kuba i mitten av mars 2003. Silc hade just då en delegation på Kuba bestående av Fredrik Malm, Hanna Hellquist och Emil Kirjas. De, och flera andra berättade om allt som hände på telefon och jag skrev uppdateringar som skickades ut per mejl till intresserade personer.

Hittade nyss dessa rapporter i en mapp på nubbs som snart kommer att gå hädan, så jag tänkte att de borde bevaras för eftervärlden. Här är de i precis som de skickades ut, tillsammans med de fyra bilder jag hade tillgång till digitalt just då.

Uppdatering 1, 18 eller 19 mars 2003.

Liberal partiledare fängslad på Kuba

I natt greps minst 23 demokratiaktivister på Kuba. En av de gripna är Oswaldo Alfonso, partiledare i folkpartiets systerparti Partido liberal democratico de Cuba.

– När jag träffade Oswaldo i höstas var han optimistisk och beskrev 2002 som ett nyckelår för demokratirörelsen, året då de tidigare relativt isolerade dissidentgrupperna verkligen lyckades etablera ett starkt och tydligt stöd i befolkningen, förklarade Erik Jennische, generalsekreterare i Svenskt internationellt liberalt centrum som i flera år samarbetat med organisationer från alla delar av demokratirörelsen.

– Den kubanska regeringen är förstås skräckslagen över detta stöd och tror att den kan bekämpa det genom att arrestera topparna i demokratirörelsen. Men man kan inte stoppa en rörelse som redan består av tiotusentals personer med 23 arresteringar, och den kommer inte heller lyckas skrämma resten till tystnad. Demokratiseringen av det kubanska samhället har redan börjat, frågan är bara när de kubanska myndigheterna ska inse detta och ge upp, säger Erik Jennische.

– Den kubanska regeringen hoppas kunna förstätta denna våg av förtryck obemärkt i Irak-krigets skugga. För att så inte ska ske är det viktigt att Europas regeringar tydligt visar att de inte accepterar detta genom att avbryta förhandlingarna om att Kuba ska få ta del av Coutonou-avtalet, säger Erik Jennische.

Arresteringarna

Den officiella anledningen till gripandena är att dessa personer har aktiva relationer till USAs intressekontor i Havanna. Aktivisterna får använda kontorets datorer, sammanträdesrum mm. USAs representant på ön, James Cason, har dessutom varit allt öppnare i sina relationer till demokratiaktivisterna vilket den kubanska regeringen tagit till förevändning för arresteringarna.

Den kubanska regeringen har sagt offentligt att man arresterat ett antal personer.

Jämförelse görs med de fem kubanska medborgare som dömdes för spioneri av en domstol i USA våren 2002. Jämförelsen är förstås helt orättvis då den den kubanska regeringen inte visat några bevis på att de kubanska demokraterna skulle ha andra ambitioner med sina relationer till den amerikanska beskickningen än att använda de resurser som den kubanska myndigheterna förnekar dem rätten till, Internet tex.

Det är inte omöjligt att de kubanska myndigheterna kommer att föreslå en utväxling mellan de arresterade demokraterna på Kuba mot de dömda spionerna i USA.

Bland de 23 arresterade demokratiaktivisterna finns:

Oswaldo Alfonso greps idag lite efter kl 01.00 kubansk tid. Sedan fyratiden på eftermiddagen hade 12 poliser ockuperats hans hem. De lade bland annat beslag på 150 böcker om juridik, journalistik, historia och ekonomi med ursäkten att dessa inte har något med Kuba att göra utan bara gynnar amerikanska intressen. De tog också hans dator, skrivare, digitalkamera, video, ett 30 tal disketter, ett arkiv med artiklar och dokument, flera tiotal ljud- och videokassetter med intervjuer som tillhörde hans hustru journalisten Claudia Marquez Linares. Dessutom tog de ett antal såväl undertecknade som tomma formulär som tillhörde Varelaprojektet. Alfonso fördes sen av polisen till fängelset Villa Marista i Havanna, som ofta används för politiska fångar.

Pedro Pablo Alvarez, ordförande i Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, en av de största oberoende fackföreningarna på Kuba. Pablo Alvarez satt också fängslad i tre månader under hösten 2001 för sitt arbete med fackföreningen. Silc och Liberala ungdomsförbundet skrev flera artiklar och gjorde flera demonstrationer för att uppmärksamma att han satt i fängelse och kräva hans frihet

Ricardo Gonzalez är journalist och har ett oberoende bibliotek. Han är dessutom Reportrar utan gränsers korrespondent på Kuba.

Jorge Olivera, oberoende journalist på nyhetsbyrån Habana Press och en av de som från början deltagit i Silcs erfarenhetsutbyte med oberoende journalister på Kuba.

Librado Linares, ordf i Movimiento Reflexión och en av de mest framstående demokratiaktivisterna i provinsen Villa Clara.

Bakgrund till demokratirörelsen arbete under 2002 på Kuba

Under 2002 firade demokratirörelsen på Kuba flera viktiga segrar, bland annat genom framgången med Varelaprojektet (ett upprop för en folkomröstning om demokratiska reformer som lämnades till nationalförsamlingen med 11 020 namnunderskrifter), besöket Jimmy Carter gjorde hos flera viktiga demokratiska organisationer, tillväxten av fria bibliotek och att Oswaldo Payá belönades med Euroaparlamentets Sacharovpris för sitt arbete med Varelaprojektet.

Förtrycket ökar dock hela tiden. Missnöjet över ofriheten och desperationen över fattigdomen är genomgående i samhället. Den kubanska regeringen fortsätter sin politik utan förändringar. De små öppningar vad gäller enmansföretag mm som genomfördes under början av 90-talet har rullats tillbaka. Antalet enmansföretag har minskat till ca hälften av vad de var i mitten av 95. Demokratiseringen av det kubanska samhället är dock i full gång. Det finns flera hundra organisationer och grupperingar som på olika sätt arbetar för ett fritt samhälle. De största har ett par tusen medlemmar.

Det viktigaste som hänt det senaste året i demokratirörelsen är att denna har utvecklats till en rörelse med mycket bredare kontaktytor än förr till den del av befolkningen som inte har engagerat sig för förändringar. För bara några år sedan var de flesta organisationer i rörelsen  förvisso växande, men dock relativt isolerade. De flesta aktiviteterna riktades inåt organisationerna.

Bakgrund till Kubas vilja att ta del av Cotonou-avtalet

Den kubanska regeringen har i flera år velat underteckna Cotonou-avtalet med EU, och därmed få tillgång till de biståndspengar som finns med i avtalet. Dessutom skulle det ge förmåner för kubanska produkter på EU-marknaden.

Avtalets krav på uppfyllande av mänskliga rättigheter och demokrati har dock gjort att Kuba inte fått skriva under. Sedan hösten 2002 finns det dock tydliga tecken på att EU-kommissionen tänker fortsätta förhandlingarna med Kuba trots att landet inte har tagit ett enda steg mot demokrati.

I januari ställde sig kommissionen bakom en ny ansökan från Kuba om att skriva på avtalet. Hittills är det bara Spanien av medlemsländerna som ställt sig bakom.

I början av mars besökte EU:s biståndskommissionär Poul Nielson Kuba för att öppna EU:s kontor på ön.

Silcs arbete på Kuba 2002

Två av de viktigaste partierna i demokratirörelsen är liberala.

– Partido Liberal Democrático de Cuba, PLDC, vars ordförande Oswaldo Alfonso alltså arresterades i natt, är en av de främsta politiska krafterna i den breda koalition av politiska partier som arbetar med Varelaprojekt.

– Partido Solidaridad Democrática, PSD, arbetar tillsammans med det socialdemokratiska partiet Corriente Socialista Democrática de Cuba, CSDC, med att ta fram en rättighetsdeklaration för de kubanska medborgarna.

Silc samarbetar aktivt med både PSD och PLDC och vi har goda relationer till såväl CSDC som Oswaldo Payás organisation Movimiento Cristiano Liberación, MCL. Dock har det under året varit svårt att genomföra några mer omfattande projekt eftersom de kubanska myndigheterna inte tillåter dem.

Under året genomförde Silc tillsammans med europaparlamentsledamot Cecilia Malmström ett seminarium i Europaparlamentet om hur EU kan stötta demokratiseringen på Kuba. Vi bjöd in två representanter för respektive PSD och PLDC, och en representant för Kubas fria bibliotek. De kubanska myndigheterna nekade dock dessa utresetillstånd. För att inte låta detta tysta våra liberala kolleger, skrev dessa var sin promemoria om vilken typ av stöd Europas politiska institutioner skulle kunna bidra med, som sedan lästes upp på seminariet.

2002 fördjupade Silc dessutom samarbetet med Kubas fria bibliotek. Tillsammans med Liberala ungdomsförbundet driver Silc sedan flera år en insamlingskampanj av böcker till de fria biblioteken. De fria biblioteken belönades också med folkpartiet liberalernas demokratipris i samband med partiets hundraårsjubileum i mars 2002.

Den kubanska demokratirörelsens erkännande internationellt ökade kraftigt under 2002, framförallt tack vare att Oswaldo Payá belönades med Europaparlamentets Sacharovpris. Länge såg det dock ut som om han inte skulle få komma till Strasbourg för att ta emot priset. Samma dag som flyget skulle gå från Kuba beviljades han dock utresetillstånd efter kraftiga internationella påtryckningar. Silc förmedlade flera viktiga kontakter i detta arbete. Silc fick även tillfälle att tillsammans med kristdemokraternas råd för demokrati och utvecklinge bjuda honom till Sverige. Blanda annat träffade han folkpartiets ordförande Lars Leijonborg och Liberala ungdomsförbundets ordförande Fredrik Malm. Han träffade även representanter för Kristdemokraternas riskdagsgrupp och kabinettssekreterare Hans Dahlgren.

Uppdatering 2 – några dagar efter arresteringarna

67 kubanska dissidenter arresterade på två dagar

I tisdags inledde den kubanska regeringen den värsta arresteringsvågen av dissidenter på flera år. På torsdagsmorgonen hade sammanlagt ca 24 journalister och 43 demokratiaktivister arresterats. Ingen av dem använder våld som metod.

Flera av de mest kända demokratiaktivisterna är arresterade. Det är ingen tvekan om att regeringen vill slå ett så hårt slag som möjligt mot demokratirörelsen under den skugga som Irakkriget lämnar. 2002 var ett år med många segrar för demokratirörelsen (läs mer i Kuba-uppdatering 1)

Bland de arresterade finns bland annat:

 • Osvaldo Alfonso, ordförande i det liberala Partido Liberal Democratica de Cuba, PLDC
 • Adolfo Fernandez Sainz, internationell sekreterare i Partido Solidaridad Democratica PSD, och journalist.
 • Ricardo Gonzales, redaktör för tidskriften De Cuba, och Reportrar utan gränsers korrespondent på Kuba
 • Oscar Espinosa Chepe, oberoende ekonom och journalist
 • Hector Maseda, journalist
 • Manuel Vazquez Portal, journalist
 • Pedro Pablo Alvarez, ordförande i fackföreningen Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos
 • Jorge Olivera, journalist
 • Librado Linares, ordf i Movimiento Reflexión i provinsen Villa Clara
 • Omar Rodríguez Saludes, journalist
 • René Gómez Manzano, en av de fyra dissidenterna bakom dokumentet, ”Fosterlandet tillhör alla”. Satt i fängelse från juli 1997 till maj 2001
 • Martha Beatriz Roque Cabello en av de fyra dissidenterna bakom dokumentet, ”Fosterlandet tillhör alla”. Satt i fängelse från juli 1997 till maj 2001

Arresteringarna har hittills skett på eftermiddagarna och kvällarna, vilket innebär att det antagligen har skett ännu fler under torsdagskvällen. 8 till 12 genomför mycket noggranna husundersökningar under 6 timmar eller fler. Allt de hittar videofilmas och allt material som aktivisterna använder i sitt arbete, faxar, datorer, bandspelare, videokameror, arkiv mm konfiskeras.

De allra flesta som nu är fängslade finns dock på landsbygden, vilket gör att det är mycket svårare att få någon information om dem. Det finns färre telefoner och internetuppkopplingar, och färre människorättsaktivister som rapporterar om det som sker.

Arresteringsvågen kom i samband med att den kubanska regeringen inledde en hård kampanj mot den högste representanten på USA:s intressekontor, James Cason. Cason har tagit ställning öppet för demokratiaktivisterna och upplåtit kontoret, och sin egen bostad till personer som behöver datorer med internetuppkoppling eller sammanträdesrum.

Den kubanska regeringen jämförde 19 mars i regeringsorganet Granma aktivisterna med de kubaner som deltog i det USA-stödda invasionsförsöket vid Grisbukten i april 1961, ”denna gång förklädda till skenbart harmlösa lamm” som försvarar blockaden och isoleringen av landet. Uttalandet säger också att det inte ska råda någon tvekan om att ”Revolutionen” med den kraft som behövs kommer att använda de lagar man stiftat till försvar mot såväl nya som gamla strategier mot Kuba. ”Av dessa skäl har flera tiotal personer som är direkt kopplade till Jemes Casons konspirativa aktiviteter arresterats av myndigheterna och kommer att underställas domstolarna.”

Regeringen skriver också att det finns lagar som stiftats mot ”medbrottslingar till fienden som vill förstöra oss”, men som ännu inte använts trots att de är fullt brukbara. Detta syftar antagligen på lag 88, eller ”Ley Mordaza” (munkavlelagen) som antogs 1999 och som gör det möjligt att döma kubaner till 20 års fängelse för att ha spridit information till USA som kan användas mot Kuba.

———

All denna information kommer direkt från samtal med Cristina Alvarez, Reinaldo Hernandez och Ernesto Roque på Kuba. Dessutom från hemsidorna http://www.cubanet.org och http://www.cubaencuentro.com, www,granma.cu. Se även http://www.cpj.org

Kuba-uppdatering 3,  25 mars 2003

Detta nyhetsbrev handlar om massarresteringarna på Kuba som inleddes kvällen den 18 mars 2003. För mer information ring Erik Jennische, Silc: +46 707 818145

———————-

Folkpartiets demokratipris konfiskerat av kubansk säkerhetspolis

Förra veckans arresteringsvåg på Kuba mattades av under fredagen. Vi har därför använt helgen till att summera vad som hände.

Totalt arresterades 25 journalister och 53 demokratiaktivister, razzior gjordes mot 22 fria bibliotek.

Endast några fåtal kvinnor har arresterats. Istället har polisen tagit makarna till de kvinnor som är aktiva i demokratirörelsen.

Utöver de demokrater som nämnts i Kuba-uppdatering 1 och 2 (bifogas) arresterades bland annat följande personer under torsdagen:

x Raul Rivero, journalist och 1997 mottagare av Reportrar utan gränsers pris. http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=5247

x Hector Palacios, dissident (Palacios är make till Gisela Delgado, som inte arresterats men som är ordförande för nätverket av fria bibliotek på Kuba och 2003 mottagare av folkpartiets demokratipris.)

——————-

Vi har under helgen noga dokumenterat den razzia som gjordes mot Gisela Delgados fria bibliotek.

Razzian inleddes vid 18-tiden på torsdagskvällen. Kvarteret stängdes av för biltrafik. En enorm strålkastare sattes upp på gatan för att lysa in genom balkongen. 30 poliser deltog i husrannsakan. Dessutom två vittnen från den lokala kommittén för revolutionens försvar och en åklagare. Alla poliserna var civila, men hade pistoler.

Vi fick reda på razzian bara en timme efter att den inleddes och ringde omedelbart den svenska ambassaden i Havanna för att se om den kunde agera.

Delgado berättade senare att polisen gick igenom hela lägenheten. Till en början arbetade de metodiskt, allt kontroversiellt filmades och packades i stora svarta sopsäckar, bland annat allt som innehöll ordet ”libertad”. Vad materialet egentligen sa visste poliserna antagligen inte. När de insåg hur mycket böcker och material som fanns började de dock ösa det plastsäckarna.

Förra året fick Gisela och den fria biblioteksrörelsen folkpartiets demokratipris som fördelas ur en fond insamlad till Lars Leijoborgs 50-årsdag. En del av priset var 10 000 kronor till Gisela personligen. Hon fick dock aldrig utresetillstånd för att komma till Sverige och hämta priset, som motsvarar flera årslöner på Kuba. Pengarna överlämnades däför av en folkpartidelegation i januari i år. Förhoppningen var att de skulle ge viss ekonomisk trygghet för familjen. Något arbete har Delgado och Palacios inte kunnat få på flera år på grund av sitt engagemang för demokrati. Utöver de 1125 dollarna från folkpartiet hade hon 220 USD från Silc hemma som skulle använda för att ytterligare en gång ansöka om utresetillstånd, 200 USD i en donation från Ecuador, och 500 USD från föräldrarna i USA. Allt konfiskerades.

Dessutom konfiskerades:

ca 1000 böcker: 50 böcker på hyllan om mänskliga rättigheter; alla böcker som Liberala ungdomsförbundet och Silc donerat (bland annat George Orwell, Astrid Lindgren, Maria Gripe), men även böcker Gisela köpt i kubanska boklådor och på bokmässan, Garcia Marquez tex.

200-300 religiösa och politiska tidskrifter, Vitral, Espacios, Perfil Social, Perfiles liberales .

alla kopior av människorättsdeklarationen,

20 videoband med filmer om ickevåldsarbete, påven, övergången till demokrati i östra Europa och vanliga spelfilmer,

en fax,

två digitalkameror,

en laptop,

två radioapparater,

en mindre generator för att använda under strömavbrotten,

en diktafon

sex ljudband från olika konferenser.

Giselas almanacka och adressböcker, registret av låntagare, alla pennor, visitkort, allt papper,

30 kg färgkritor och pysselmaterial som används i bibliotekens barnaktiviteter.

alla mediciner som distribueras genom biblioteken, men också de som stod på kylskåpet och uppenbarligen var i användning.

Polisen fick inte med sig allt. Det som inte kom med är dock beslagtaget i hemmet, och polisen kan komma och hämta det när de vill.

Samtidigt som polisen kom till Gisela Delgado och Hector Palacios, stannade ett par polisbilar och en ambulans utanför Palacios mammas hus i en annan del av Havanna. Strålkastare sattes upp och polisen gjorde samma husrannsakan hos den 80-åriga modern. Mamman är sedan dess sängliggande. Hos svärmodern konfiskerades ytterligare material som används av biblioteken:

två videokameror,

två vanliga kameror,

fem radioapparater.

Dessutom togs en samling privata foton.

Totalt finns det ca 100 fria bibliotek i Delgados nätverk. Materialet används under aktiviteterna och lämnas sen tillbaka till Delgado.

——————

Elizardo Sanchez, Kubas mest framstående rapportör om brotten mot de mänskliga rättigheterna rapporterar att de flesta aktivisterna från Havanna har tagits till säkerhetspolisens fängelse Villa Marista som mest används för just politiska fångar. Där finns 120 celler, var och en på 6 kvadratmeter med plats för 4 fångar.

Utöver de demokratiaktivister som arresterades, beräknar han att antalet fängslanden sedan regeringens förklarade krig mot narkotikan i början av året uppgår till minst 1000. (Läs bifogad artikel av Adolfo Fernandez Sainz, som för övrigt arresterades i onsdags kväll.)

—————–

Flera olika grupper i den kubanska demokratirörelsen som tidigare stått på olika sidor i viktiga frågor har närmat sig varandra de senaste veckorna. Bland annat har man gemensamt tagit ställning mot att Kuba ska få ta del av Cotonou-avtalet. Fram till arresteringsvågen förra veckan hade EU-kommissionen dock inte lyssnat till detta utan stod istället bakom Kubas ansökan, trots att den kubanska regeringen inte tagit ett endas steg mot demokratiska reformer. (Läs bifogad artikel av Adolfo Fernandez Sainz)

—————-

Bilder på arresterade och icke arresterade journalister finns på.

http://hem.passagen.se/kafkan/kuba/

Av personerna på bilderna är Ricardo Gonzalez, Adolfo Fernandez och Julio Cesar Galvez fängslade sedan förra veckan.

För publicering kontakta Johan Karlsson, 070 4098778 eller jomaka@home.se

—————-

Den officiella förklaringen till arresteringarna kan man läsa på den regeringstrogna tidningen Granmas hemsida

Engelska: http://www.granma.cu/ingles/mar03/mier19/11nota-i.html

Spanska: http://www.granma.cu/espanol/marzo03/mier19/11nota-e.html

——————-

— Man kan fråga sig varför polisen slår till så massivt mot demokratirörelsen. Fidel Castro har ju alltid sagt att det är en minimal rörelse helt utan folkligt stöd. Och I så fall borde det ju också vara onödigt att arrestera aktivisterna. Sannolikare är dock att den kubansak regeringen faktiskt insett att det inte finns något folkligt stöd för dagens politiska system och därför försöker skrämma människor till tystnad. Jag tror dock inte att man kommer att lyckas. Demokratirörelsen är för stor och för stark, säger Erik Jennische, generalsekreterare i Silc.

— Biståndsminister Jan O Karlsson protesterade mycket tydligt förra veckan mot arresteringarna på Kuba och förklarade att Sverige aktivt måste stötta demokratirörelsen på Kuba. Det är förstås jätteviktigt att Sverige utarbetar en sådan stödform, Silc och folkpartiet har argumenterat för det i flera år. Kanske kan det nyöppnade EU-kontoret i Havanna användas för att kanalisera stödet, i alla fall borde det låna ut datorer och konferenslokaler till demokraterna, säger Erik Jennische.

Kuba-uppdatering 4, 7 april 2003

Detta nyhetsbrev handlar om massarresteringarna på Kuba som 18 – 21 mars 2003. Informationen kommer från intervjuer med anhöriga och andra demokratiaktivister på telefon och från hemsidorna http://www.cubanet.org, http://www.cubaencuentro.com, http://www.nuevaprensa.com .

För mer information ring Erik Jennische, Silc: +46 707 818145

—————————————————————————–

Uppdatering 4 – 7 april 2003

Rättegångarna har börjat och domarna faller pà tisdag.

Torsdagen 3 april inleddes rättegångarna mot de 82 demokratiaktivister som greps på Kuba för två veckor sedan. Åklagaren har yrkat på mellan 10 års fängelse och livstid. Åklagaren i Santiago de Cuba lär också ha yrkat på dödsstraff mot en av de fängslade http://www.netforcuba.org. Många av domarna faller tisdagen den 8 april.

Rättegångarna i Havanna pågår runt om i flera domstolar. De har tillochmed upplåtit några av säkerhetspolisens lokaler som rättssalar eftersom det är så många som ska dömas samtidigt. Förhoppningen är antagligen att kunna genomföra såväl gripandena och rättegångarna under den medieskugga som Irakkriget fortfarande utgör.

Åtalet mot Raul Rivero och Ricardo Gonzalez finns publicerat på http://www.nuevaprensa.com . Det är en fars.

På torsdagen stod bland flera Omar Rodriguez Saludes inför rätten. Han är 35 – 40 år, fotograf och journalist. Han har ingått i flera av de utbyten mellan svenska och kubanska journalister som Silc har ordnat. När åtalet lästes upp för honom och han fick veta att åklagaren yrkade på livstids fängelse svimmade han. Antagligen tänkte han på sina tre barn, av vilka ett är sjukt och ett annat alldeles nyfött, och på sin hustru.

Rättegången mot Hector Palacios, Oscar Espinosa Chepe, Hector Maseda, Osvaldo Alfonso, Marcelo Cano och Marcelo Lopez genomfördes i domstolen på Boyero y Tulipan i stadsdelen Vedado, Havanna. Den började vid 0900 på morgonen fredagen den 4 april och pågick i ett streck till 04.30 påföljande morgon. De åtalade fick svara på frågor från domstolen om anklagelserna och om sina politiska åsikter.

Gisela Delgado berättar att maken Hector Palacios bland annat svarat på frågan om vad han tyckte om USAs embargo med: “Det värsta är inte USAs blockad utan blockaden den kubanska regeringen upprätthåller mot det egna folket.“ Oscar Espinosa Chepe förklarade i rättssalen att han trodde de bara skulle förhöra honom när han hämtades från cellen. Han hade inte en aning om att det var dags för rättegång, enligt makan Miriam Leiva. Hector Maseda förklarade för rätten att: “Jag har alltid varit, jag är och kommer alltid förbli liberal“.

Minst två personer kända personer från demokratirörelsen vittnade mot de åtalade och förklarade att de arbetade för säkerhetspolisen. De anhöriga bekräftade dock att många av uppgifterna var felaktiga. Oscar Espinosa förklarades varit dissident sedan 1984, men vid den tiden arbetade han fortfarande som ekonomisk sekreterare på Kubas ambassad i Jugoslavien. I själva verket blev han inte dissident förrän 1992.

Många av de anhöriga vittnar om att de andra rättegångarna har genomförts på liknande sätt. Åtalen är omfattande och förberedda sedan lång tid tillbaka. Uppenbarligen har regeringen bara väntat på rätt tillfälle. Bevisningen består dock, enligt flera av de anhöriga, bara av bilder på möten och vittnen, av vilka många är anonyma.

I fredags publicerades också ett upprop med många kända namn som krävde att de politiska fångarna skulle släppas och att förtrycket mot den fredliga oppositionella skulle upphöra. Bland annat skrev följande personer på uppropet:  Günter Grass, Mario Vargas Llosa, Antonio Tabucchi, Adam Michnik,

http://www.cubaencuentro.com/sociedad/represionencuba/20030406/0fa6576d3167fc02884193f7f252c7de.html

Annonser

One Response to Arresteringarna på Kuba för lite drygt åtta år sedan

 1. North Korea skriver:

  Twitterrific Reply Retweet Favorite powered by socialditto JordyHamrickJordanHome
  Depot. 7 hours ago via Twitterrific Reply Retweet Favorite
  powered by socialditto pattonoswaltPatton OswaltAl Qaeda just claimed responsibility for The Fray’s performance of The National Anthem
  last night.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: