VN-express tar sig frihet i Vietnam

fredag 04 januari 2008

Den vietnamesiska nätbaserade tidningen VN-express är världens 82:a mest besökta site, och långt större än de flesta stora dagstidningar i världen. Maciej Zaremba skriver viktigt i DN 29/12 om hur det totalitära Vietnam förlorat kontrollen över offentligheten på internet.

Artikeln är också ytterligare ett viktigt argument för varför små svenska biståndsinsatser med rätt lokal part i en hård diktatur kan vara så oerhört viktiga, samtidigt som stora projekt kan misslyckas helt.

Annonser